O Czasopiśmie

O Czasopiśmie

Po kilkuletniej przerwie wznawiamy wydawnictwo „Życie Tatarskie”. Pismo sięgające swoimi tradycjami do okresu międzywojennego pierwotnie ukazujące się w Wilnie w latach 1934-1939 pod redakcją Stefana Tuhan – Baranowskiego. Pismo jak dwumiesięcznik ponownie pojawiło się w roku 1998, wznowienie ukazywało się w Sokółce pod redakcją Józefa Jusufa Konopackiego. „Życie Tatarskie” znalazło swoje miejsce w przestrzeni piśmiennictwa tatarskiego i wszystkich zainteresowanych tematyką muzułmanów w Polsce.

W chwili obecnej wznawiamy pismo; chcemy aby stało się półrocznikiem. Ambicją pisma jest aby stało się ono periodykiem naukowym, który poruszałby na swoich łamach nie tylko tematykę historyczną związaną ze społecznością tatarską, chcemy aby pismo to stało się miejscem wymiany myśli naukowej w szerokiej formule związanej z islamem, współczesnymi zagadnieniami życia muzułmanów w Europie. Zwracamy się jednocześnie do autorów, którzy współpracowali z pismem w chwili wydawania go przez Józefa Jusufa Konopackiego do współpracy.

Życzeniem naszym jest aby wszyscy, którzy są zainteresowani  mogli publikować na naszych łamach z uwagi, iż pismo w swym zamierzeniu będzie naukowe wszelkie artykuły będą poddawane recenzji naukowej przez Radę Naukową pisma i po pozytywnej akceptacji będą publikowane. Zachęcamy Państwa do współtworzenia tego pisma. Strona internetowa ma w swoim założeniu nie tylko ułatwiać korzystanie z obecnie wychodzących numerów pisma. W przyszłości znajdą się tu wszystkie dostępne numery Życia Tatarskiego w formie elektronicznej. Mamy nadzieję, że tak szeroko zaproponowana formuła znajdzie Państwa wsparcie i zainteresuje czytelnika proponowanymi artykułami. Na ostatniej stronie zamieszczamy wymagania związane z nadsyłanymi tekstami.

 

Życzymy miłej lektury.