Nr 45 (122) styczeń – grudzień 2017

  • Nr 45 (122) styczeń – grudzień 2017
luty 26, 2018
Posted by admin

SZANOWNI CZYTELNICY!

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Życia Tatarskiego”. Tym razem redakcja postanowiła uczcić dwudziestolecie powstania i działalności Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Prezentowane teksty powstały w różnym okresie i wiele z nich było już wcześniej opublikowane, jednak z uwagi na przybliżenie tematyki szerszej społeczności tatarskiej zdecydowaliśmy, że warto je jeszcze raz zaprezentować, zwłaszcza z okazji tak pięknej rocznicy, jaką jest dwudziestolecie Rady. Dlaczego „Życie Tatarskie” postanowiło udostępnić ramy swego pisma? Najważniejszym z powodów jest fakt, że wśród współzałożycieli Rady była spora reprezentacja Tatarów. Ponadto wielu Tatarów do dzisiaj aktywnie działa na niwie dialogu międzyreligijnego, a redakcji zależy na promowaniu idei, która przyświeca działaniom Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Z okazji tej pięknej rocznicy życzymy wszystkim członkom i sympatykom Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów wszelkiej pomyślności w działaniu, wspaniałych pomysłów, realizacji wielu pięknych projektów na drodze dialogu międzyreligijnego.

Niestety, „Życie Tatarskie” nie uzyskało dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – widocznie ktoś uznał, że pismo nasze jest społeczności tatarskiej niepotrzebne i nie należy mu się finansowanie z puli publicznych pieniędzy przeznaczonych na rozwój, zachowanie i wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Z tego powodu będziemy starać się o środki z innych źródeł, to jednak powoduje, iż nie możemy zapewnić Państwa o regularności publikowania materiałów i cyklicznego ukazywania się pisma. Niemniej jednak dołożymy wszelkich starań, aby „Życie Tatarskie” dalej funkcjonowało, gdyż wierzymy, że spełnia ono swoją misję podtrzymywania i zachowania tożsamości tatarskiej – pomimo, że MSWiA sądzi inaczej.

Z życzeniami miłej lektury – Redakcja

Nr 45 (122) styczeń – grudzień 2017 – wersja pdf.