Nr 44 (121) lipiec – grudzień 2016

  • Nr 44 (121) lipiec – grudzień 2016
lipiec 28, 2017
Posted by admin

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy czytelnikom kolejny numer Życia Tatarskiego. Drugie półrocze 2016 roku obfitowało w wiele wydarzeń kulturalno-naukowych związanych z życiem społeczności tatarskiej. To bardzo cieszy, że coraz więcej wydarzeń takich jak Festiwal Kultury Tatarów, czy prezentacja najnowszego wspólnego tomiku Selima Mirzy Chazbijewicza i Musy Çaxarxana Czachorowskiego pt. „Tylko niebo” czy inne formy działalności otwierają się na ogół społeczeństwa i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Istotna rzeczą, która wymaga podkreślenia jest również coraz lepsza współpraca z instytucjami kultury, które zauważają naszą społeczność i włączają się w przygotowane projekty a nierzadko same wychodzą z propozycją współpracy.

Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach a w szczególności spotkanie z naukowcami z Kazania. To właśnie dzięki ich referatom światło dzienne ujrzały dokumenty sporządzone przez władze Kazania a dotyczące Tatarów z Sokółki Dąbrowy Białostockiej, Jasionówki, którzy w tzw. bieżeństwie znaleźli się w Kazaniu. Niezwykłe to było wydarzenie kiedy rodziny odnajdowały swoich bliskich krewnych.

Nie zapomnieliśmy również o setnej rocznicy śmierci wybitnego działacza tatarskiego Aleksandra Sulkiewicza. Niezwykle ciekawym było również naukowe spotkanie w listopadzie poświęcone Wschodowi muzułmańskiemu w ujęciu interdyscyplinarnym, gdzie również nie zabrakło wątków związanych z Tatarami. W związku dużym zainteresowaniem tekstami, które ukazały się w monografii „Tatarszczyzna w ba-daniach. Konteksty interdyscyplinarne”, wydanej w 2015 roku, której nakład został wyczerpany redakcja postanowiła w obecnym numerze przedrukować część tekstów.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2017 Redakcja składa wszystkim czytelnikom serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku.

Redakcja

Nr 44 (121) lipiec – grudzień 2016 – wersja pdf.