Nr 42 (119) lipiec – grudzień 2015

  • Nr 42 (119) lipiec – grudzień 2015
luty 11, 2016
Posted by admin

Szanowni Czytelnicy,
Mija kolejny rok ukazywania się „Życia Tatarskiego”. Rok ten obfitował w różnorodne wydarzenia dla naszej społeczności. Zorganizowano wiele spotkań kulturalnych, naukowych, rocznicowych. W sierpniu odbyła się XVII edycja Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach, która skupiła nie tylko naukowców, ale też zgromadziła licznie społeczność tatarską. W tym samym miesiącu mogliśmy się cieszyć kolejnym spotkaniem w ramach Festiwalu Tatarskiego, na którym zaprezentowano tradycje tatarskiego rzemiosła związanego z koniem i łukiem. Listopad przyniósł nam konferencję „Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy”. Było to już drugie sympozjum zorganizowane we współpracy Oddziału Podlaskiego Związku Tatarów, Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku oraz Książnicy Podlaskiej. W grudniu obchodziliśmy 90-lecie powstania Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polskich, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest obecny Związek Tatarów RP. Dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, także w grudniu, w dniach 4-5, odbyła się sesja naukowa zatytułowana: „Kitab, chamaił jako nośnik kultury, tradycji i zachowań Tatarów polskich”, która zgromadziła wielu wybitnych naukowców. Są to wybrane przykłady podejmowanych inicjatyw społeczności tatarskiej. Należy zwrócić uwagę, że coraz prężniej rozwija się i działa Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne.

W tym roku pożegnaliśmy Naszego imama Stefana Mustafę Jasińskiego – postać dla nas ważną i zasłużoną.

Rok 2015 naznaczony był dużym zainteresowaniem islamem i kwestią uchodźców z Syrii. W tym całym medialnym zgiełku powoli zapomina się o losie naszych współbraci Tatarów krymskich. Pamiętajmy o nich i o tych, którzy przebywają w Polsce, ale wciąż niejednokrotnie potrzebują pomocy.

Z okazji nadchodzącego nowego roku 2016 wszystkim czytelnikom „Życia Tatarskiego” życzymy spełnienia marzeń, radości, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Redakcja

Nr 42 (119) lipiec – grudzień 2015 – wersja pdf.