Nr 29 (106) sierpień 2010

  • Nr 29 (106) sierpień 2010

Selim Chazbijewicz

Mistyka wspomnień

I
Cóż jest ojczyzną Tatarów
Ciemna pieśń wychodząca z samotności
Podlaski krajobraz dworek kresowy
książka z arabskimi literami kryjąca deszcz i raj
Przypowieści omszałych ksiąg – Kitabów
Odległy Wschód przechodzą nieme szeptane przez wargi przez piasek

II
Nieme są księgi Tatarów
A ich kobiety odchodzą bez wojowników
Nie ma już ognisk dymów i zaścianków
dotąd cisza przeszukuje domy ubrania podlaski piach

Nr 29 (106) sierpień 2010 – wersja pdf.

Nr 29 (106) sierpień 2010 – okładka – wersja pdf.