Nr 24–25 (101–102) wrzesień – grudzień 2009

  • Nr 24–25 (101–102) wrzesień – grudzień 2009

Od redakcji

Bardzo cieszy nas fakt, iż możemy przekazać do rąk Szanownych Czytelników kolejny numer „Życia Tatarskiego”. Jest to podwójny numer z uwagi na trudności finansowe. Mamy nadzieję, iż każdy znajdzie tu coś dla siebie. Niezależnie od sytuacji finansowej pragniemy być czasopismem, które będzie nadal popularyzowało bogatą historię naszego regionu, będącego na przestrzeni wieków miejscem pokojowego współżycia wielu narodów, wiar i kultur.

* * *

W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami ogromnych zmian tak politycznych jak również społecznych w całej w Europie. Jedną z cech tych zmian jest zwrócenie większej uwagi na tożsamość oraz etnicznych grup zamieszkujących wspólną Europę. Wspomniane wyżej zmiany nie ominęły także Polski. Przez długie dziesięciolecia pozycja grup mniejszościowych w kraju nie tylko miała charakter marginalny, ale także ich odmienność była negowana przez ówczesne władze, forsujące ideę o jednolitym narodowo charakterze państwa polskiego.

Wobec tej sytuacji wiele grup społecznych poszukuje, rekonstruuje oraz tworzy swoją tożsamość tak, aby odnaleźć swoje miejsce w nowej społecznej rzeczywistości.Obserwujemy w ostatnich latach etniczne ożywienie pośród grup mniejszościowych mieszkających w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Można, więc przypuszczać, że rola etnicznych zróżnicowań nie zmaleje, raczej stanie się nieodłącznym czynnikiem wyznaczającym wiele społecznych relacji mniejszość–większość.

Redakcja

Nr 24–25 (101–102) wrzesień – grudzień 2009 – wersja pdf.

Nr 24–25 (101–102) wrzesień – grudzień 2009 – okładka – wersja pdf.