Strona główna

Szanowni Czytelnicy!

Po kilkuletniej przerwie wznawiamy zasłużone wydawnictwo „Życie Tatarskie”. Pismo sięga swymi tradycjami okresu międzywojennego; pierwotnie, w latach 1934-1939, ukazywało się w Wilnie pod redakcja Stefana Tuhan – Baranowskiego. Ponownie pojawiło się na rynku czytelniczym w roku 1998 jako dwumiesięcznik; wznowienie ukazywało się w Sokółce pod redakcją Józefa Jusufa Konopackiego. „Życie Tatarskie” znalazło swoje miejsce w przestrzeni piśmiennictwa tatarskiego i wszystkich zainteresowanych tematyka muzułmańską w Polsce, Europie i na świecie. Obecna edycja „Życia Tatarskiego” jest kontynuacja i nawiązuje do myśli naszych poprzedników, mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas formuła zostanie przez czytelników zaakceptowana.